• బోర్గ్‌వార్నర్

  • కెనడియన్ సౌర

  • ఫస్ట్ మెటీరియల్ సైన్స్ (థాయిలాండ్) కో., లిమిటెడ్.

  • MLT సోలార్ ఎనర్జీ (థాయిలాండ్)

  • మయన్మార్ ఎస్ఎస్ఐ

  • పిటి బయోటిస్ ప్రిమా అగ్రిసిండో (ఇండోనేషియా)

  • కియాకియా ఫుడ్

  • ట్రినా సోలార్ (థాయిలాండ్)

  • యూనిటెక్